ADDRESS


EMAIL

PHONE

Peníze a zdraví


Jsou pro vás peníze v životÄ› důležité? Abych se pÅ™iznala, tak pro mnoho lidí jsou peníze opravdu hodnÄ› důležité. Ale já se tomu nedivím, jenom si vezmÄ›te, co byste dÄ›lali, kdybyste nemÄ›li vůbec žádné peníze, to byste si vlastnÄ› nemohli pořídit ani notebook nebo poÄítaÄ a nebo nÄ›jaký parfém nebo krásné obleÄení, abych se pÅ™iznala tak vlastnÄ› ono i za peníze se dá koupit i zdraví. A dokonce tÅ™eba i láska. I když mÄ› samozÅ™ejmÄ› neberte tak úplnÄ› doslova. Protože pokud tÅ™eba jste nemocní, můžete si také dopřát opravdu kvalitnÄ›jší léÄbu, když si tÅ™eba pÅ™iplatíte za nadstandard a nebo si pořídíte kvalitnÄ›jší a dražší vitamíny.

S penězi jde všechno lépe.

A třeba lásku si můžete koupit tak, že třeba pojedete někam na drahou dovolenou a tam třeba potkáte lásku svého života. Opravdu nikdy nevíte, kde potkáte lásku svého života. A já si myslím, že také peníze tam k tomu mohou dopomoct snadno. Vemte si, kdybyste třeba bydleli pod mostem a byli byste bezdomovci, to byste mluvili úplně jinak. To byste si říkali, že peníze jsou pro vás více, než je zdraví, protože na co by vám bylo být úplně zdravý, kdybyste byli bez domova?

Každý chce být bohatý.

Já si myslím, že asi hodnÄ› lidí by chtÄ›lo mít tak půl na půl na půl. Zdraví a napůl peníze, protože stejnÄ› když to tak vezmu, tak žádný ÄlovÄ›k není úplnÄ› na sto procent zdravý. Vždycky tÅ™eba mu nÄ›co je, tÅ™eba má nÄ›jakou vyrážku, nebo ho bolí hlava, nebo je mu nevolno a tak podobnÄ›, nebo si zlomí nohu. A když bude mít ÄlovÄ›k k tomu peníze, tak se můžu také rychleji vyléÄit, protože si může nakoupit také různé kompenzaÄní pomůcky a tak podobnÄ›. Já bych se mÄ›la ale zaměřit tÅ™eba na peníze nebo hodnotu penÄ›z. Tak já si myslím, že my lidé spíše tady u nás v ÄŒeské republice chudneme. Víte Äím to je? Asi dneÅ¡ní ekonomikou, dneÅ¡ní vládou a dneÅ¡ním státem Äi úplnÄ› vším? Myslím si, že je to vÅ¡echno dohromady a my lidé budeme jenom chudnout a chudnout ze dne na den.