ADDRESS


EMAIL

PHONE

Majetek hodláte rozdělit spravedlivě a hlavně včas


Jste pomÄ›rnÄ› bohatý ÄlovÄ›k. Taky jste celý život tvrdÄ› pracoval. ÚspÄ›ch si rozhodnÄ› zasloužíte. Vlastníte nÄ›kolik luxusních nemovitostí. PÅ™ed každou je zaparkovaný nÄ›jaký pÄ›kný automobil. Investoval jste hodnÄ› penÄ›z do nákupu drahých originálů, které zdobí VaÅ¡e interiéry. Nic nechcete ponechat náhodÄ› a hodláte majetek rozdÄ›lit spravedlivÄ› mezi vÅ¡echny potencionální dÄ›dice. Sepsání závÄ›ti TÅ™ebÃ­Ä nehodláte oddalovat. Nemuselo by se to vyplatit. RadÄ›ji si hned zítra objednáte schůzku.

Majetek budete mít vyřešený ještě před smrtí

ÄŒlovÄ›k musí obÄas Å™eÅ¡it vÄ›ci, do kterých se mu prostÄ› nechce. Je to vÅ¡ak nutné a nevyhne se jim nikdo z nás. Vás nyní Äeká taky jeden takový složitý úkol. UvÄ›domil jste si, že máte pomÄ›rnÄ› rozsáhlý majetek. Rád vÅ¡ak vÅ¡e rozdÄ›lujete spravedlivÄ›. Proto nechcete po Vaší smrti spoléhat na nÄ›jaké zákonné skupiny, ale radÄ›ji si vÅ¡e oÅ¡etříte podle svých pÅ™edstav nyní. Sepsání závÄ›ti TÅ™ebÃ­Ä bude v tomto případÄ› nezbytné. Jenom tak budete mít jistotu, že každý dostane to, co si opravdu zaslouží. Tak si to pÅ™ejete.