ADDRESS


EMAIL

PHONE

Co nás tak láká na zahradničení


Pokud bychom se podívali na seznam populárních aktivit, pak by se na jedné z prvních příÄek žebříÄku umístilo zahradniÄení a práce na zahradÄ› celkovÄ›. Ty jsou mnohými považovány za ideální odpoÄinkovou aktivitu, a mnoho lidí se jim chce vÄ›novat. Bohužel, ne vÅ¡ichni vlastní kousek půdy, na kterém by jej mohli provozovat. OvÅ¡em ti, kteří jej mají, ze svých snů Äasto velmi brzy vystřízliví.

 

stupňovitá zahrada

 

SamozÅ™ejmÄ› najdeme mnoho domů, chat a chalup obklopených kvÄ›tinovými a zeleninovými záhony, avÅ¡ak mnohem více je tÄ›ch, na kterých vidíme pouze posekaný trávník, případnÄ› zarostlé zbytky záhonů, které si již tráva také bere zpÄ›t. ProÄ tomu tak ale je, když je údajnÄ› péÄe o zahradu jedním z doporuÄovaných způsobů aktivního odpoÄinku?

 

Důvodem je pÅ™edevším to, že je hodnÄ› romantizována. StaÄí se podívat do různých lifestylových Äasopisů, kde vidíme Å¡Å¥astné ženy a muže sklonÄ›né nad záhonem, případnÄ› držících své výpÄ›stky. Také je zde fakt, že se jedná o Äinnost „na Äerstvém vzduchu“, což je samozÅ™ejmÄ› také pokládáno za prospěšné. Co je tedy zde za problém?

 

výpěstky ze zahrady

 

Pravdou je, že mnoho zahradních prací je fyzicky nároÄných, a to i pÅ™es veÅ¡keré moderní pomůcky, které nám mají vÅ¡e usnadnit. Sem patří například rytí záhonů, což je Äinnost, kterou je potÅ™eba dÄ›lat minimálnÄ› dvakrát roÄnÄ›. Být nÄ›kolik hodin sklonÄ›n nad záhonem také není ideální pro naÅ¡e záda. Jiné Äinnosti, tÅ™eba pletí, zase vyžadují velké soustÅ™edÄ›ní, a to může být také pro nÄ›koho problém.

 

Pak je tu také fakt, že úspÄ›ch není samozÅ™ejmost ani pÅ™i nejlepší péÄi. Vždy může pÅ™ijít nákaza Äi Å¡kůdci nebo pozdní mrazy, které nás o naÅ¡i úrodu pÅ™ipraví. O suchých, horkých létech, kdy je zákaz zalévání a kdy nám vÅ¡e uschne ani nemluvÄ›.

 

Proto není divu, že se mnoho zahrádkářů po jedné sezónÄ› vzdá. Zjistí totiž, že to není tak snadné, jak nám Äasopisy a magazíny tvrdí. Je vÅ¡ak pravdou, že pro nÄ›koho mohou být práce na zahradÄ› skuteÄnÄ› ideální aktivitou.