ADDRESS


EMAIL

PHONE

Hromosvod si nechávejte revidovat častěji

Když se přiblíží bouřka, je vhodné být někde v úkrytu a přečkat ji právě tam. Jestliže vás zastihne tmavý bouřkový mrak a první záblesky v dálce na vaší zahradě, máte docela štěstí a můžete s dobrým pocitem kráčet domů, zabouchnout za sebou dveře, uvařit si dobrý ovocný či bylinkový čaj a sledovat z povzdálí, jak se venku „čerti žení“.

bouřková oblačnost

Tento scénář perfektně klape vždy, když máte jistotu, že na domě je funkční a revidovaný hromosvod. Výraz „revidovaný“ tu nezmiňujeme náhodně, protože se stává, že lidé mají sice hromosvod kdysi dávno zhotovený, ale že by byl spolehlivý a funkční, o tom by se dalo pochybovat. Proč se vlastně revidují hromosvody, a kde může být problém?

Koroze u země – oxidace neboli koroze je prevít a dokáže spolu s bakteriemi spolehlivě rozložit i vrak Titanicu v hloubce přes tři kilometry. Koroze si může pohrát i s vaším hromosvodem těsně nad zemí nebo těsně pod povrchem země, a vy si toho vůbec nevšimnete. Takový hromosvod je ale poškozený a neplní dobře svou funkci, blesk po něm nesjede plynule do země, ale může se potulovat po kovových předmětech v jeho blízkosti, a ty rozžhavit a něco i zapálit.

bouřkové výboje

Bleskový výboj zasáhl i hromosvod – jestliže blesk zasáhl váš hromosvod, i kdyby byl čerstvě po revizi, musíte jej nechat zrevidovat znovu, protože může být poškozený. Revize hromosvodů revize-elektro-revtech,cz musí proběhnout vždy, kdy k takovému případu dojde, nezapomínejte, že blesky mají ohromný energetický potenciál poškodit nejen dřevo mohutného stromu, ale i tenký kovový pásek či drát vašeho hromosvodu.

Stavební práce na objektu – jestliže se na domě prováděly stavební práce, je možné, že to zasáhlo i konstrukci hromosvodu. Nechte jej raději pro jistotu prověřit, mohou být uvolněné přídržné svorky, může být narušený vodicí drát a někteří dělníci jej mohli dokonce záměrně odříznout, aby jim nepřekážel v práci.